218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651
218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651

$815,000

218 Santa Rosa, Laguna Beach, CA, 92651

ACTIVE